Różne

Intencje mszalne (2)

Porządek nabożeństw

Niedziela, 22.11.2015 - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
730 Za ++ rodziców Mariannę i Kazimierza, ++dziadków Katarzynę i Józefa oraz ++ z pokrewieństwa
930 W intencji małżonków Janiny i Henryka z okazji 60 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatów i całej rodziny (TD)
1100 Za + żonę Barbarę Lorencik w 5 r. śmierci, + teścia Edmunda, ++ rodziców Joannę i Stanisława oraz+ brata Mariana Lorencik
1230 Msza święta z udzieleniem sakramentu chrztu świętego i błogosławieństwem rocznych dzieci
1600 Nieszpory niedzielne
1630 Za + męża, ojca i dziadka Ignacego Lipieckiego w 6 r. śm., ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa z obu stron i + Gabrielę Lipiecką
1800 Za + Krzysztofa Brenk w kolejną r. śm., ++ Marię i Józefa Brenk oraz + Mariana Piaseckiego

Czytaj więcej...

Intencje mszalne

Porządek nabożeństw

Niedziela, 15.11.2015 - 33 Niedziela Zwykła
730 Za + żonę i matkę Irenę Karwacką w 5 r. śmierci oraz ++ rodziców z obu stron
930 Za + męża Czesława Siecheń i + Piotra w kolejną rocznicę śmierci 
1100 W intencji Karola z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Solenizanta i całej rodziny (TD)
1230 Za ++ Zofię i Franciszka Parchańskich oraz ++ rodziców z obu stron
1630 Nieszpory niedzielne
1600 Za ++ rodziców Łucję i Jana Radzik, ++ Janinę i Mariana Zielińskich oraz ++ dziadków z obu stron
1800 Za + matkę Danutę Gryta w 6 r. śmierci oraz + ojca Witolda Gryta w 19 r. śmierci

Czytaj więcej...

Godziny otwarcia Poradni Życia Rodzinnego

 
poniedziałek    od 1700 narzeczeni

                           od 1800 pozostali

środa                od 1900 wszyscy

piątek                od 1700 narzeczeni


Pokój naprzeciw salki nr 10 (wejście od strony wieży)

W lipcu i sierpniu w piątek Poradnia - nieczynna
„Istnieje tylko jeden rodzaj smutku: niebycie świętym.”
L. Bloy