„Im bardziej brakuje nam życia wewnętrznego, tym wytrwalej i rozpaczliwiej biegamy do skrzynki na listy.”
J. H. Nouwen