„To nietakt duży - pokrzywom mówić o róży.”
J. Sztaudynger