„Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego.”
O. Wilde