„Nawrócić się to zdecentralizować się od siebie samego i scentralizować się na Chrystusa.”
T. de Chardin