„Jeśli nie kochamy się nawzajem, to się zabijamy - nie ma drogi pośredniej.”
J. H. Nouwen