„Jak często zdołałem zauważyć, ludzie sympatyczni raczej się wzajemnie nie lubią.”
T. Mann