„W Eucharystii odnajdziesz bohaterstwo, honor, przygodę, piękno, tam znajdziesz źródło i uleczenie wszystkich naszych miłości, tam znajdziesz również śmierć, która - paradoksalnie - daje życie wszystkiemu.”
J. R. Tolkien