„Człowiek musi mieć coś, przed czym klęknie, choćby grozę nagich ścian.”
J. Smolec